NASZE DZIECI

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych "Ożarowska"  

   

  MENU :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Strona główna

 Aktualności

 BOSK

 WandaFonds

 Mózgowe porażenie dziecięce

 Prawo dla niepełnosprawnych

 Wolontariat

 Pedagogika

 Pomoc społeczna/Praca socjalna
 Dla dzieci
        Gry i zabawy
        Rysunki do drukowania
 Zainteresowania

 Księga Gości

 Najczęściej zadawane pytania

 Producenci sprzętu

 Linki

 Kontakt

 Czytelnicy piszą

 Stowarzyszenie rodziców 

 Nasi redaktorzy
 Druki do pobrania
 

 

 

 

„... mów dziecku, że jest dobre,

że może, że potrafi..."

J. Korczak

 

 

 

 

 

Do Rodziców i Nauczycieli

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

zanim dziecko zacznie pisać, warto je do tego przygotować. Poprzez organizowanie sprzy­jających warunków, można rozwijać gotowość do pisania, co znacznie ułatwi późniejszą naukę.

 

Zestaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Zawiera ćwiczenia graficzne, które usprawniają czynności ruchowe rąk, współdziałanie oka i ręki oraz mają na celu przygotowanie dziecka do płynnego pisania.

 

Cały materiał służy jako wzory do kalkowania - dziecko rysuje mazakiem lub ołówkiem po śladach. Niektóre z obrazków można ponadto pokolorować kredkami, farbami, wypełnić plasteliną, wyciąć. Jeśli do ćwiczeń zastosowana zostanie kalka techniczna, folia, a nawet zwykła „koszulka", będą mogły zostać wielokrotnie wykorzystane.

 

Na planszach zaznaczono początek i kierunek rysowania. Należy zachęcać dziecko do płynnego, ciągłego ruchu bez odrywania ręki. Na początku będzie to trudne i dopiero z czasem dziecko nabierze wprawy. Nie oczekujmy więc od razu efektów, pozwólmy dziecku na podejmowanie prób, np. poprzez wodzenie palcem po śladzie, rysowanie w powietrzu. Zachęcajmy je do podejmowania wysiłku i pochwałą wzmacniajmy moty­wację. Będzie temu sprzyjać także zorganizowanie ćwiczeń w formie zabawy, połączenie ich z rozmową.

 

W pracy bardzo ważna jest systematyczność. Znacznie lepsze rezultaty przyniosą krótkie, ale codzienne ćwiczenia.

 

Warto pamiętać, że jakość pisma zależy od właściwej postawy ciała, poprawnego sposobu trzymania ołówka (trzema palcami: wskazującym - od góry, dużym - z lewej strony, śred­nim - od dołu z prawej), ułożenia ramion (oba przedramiona do łokcia leżą na stole), odległości oczu od papieru (24 - 30 cm). Już teraz warto na to zwrócić uwagę, by kształ­tować właściwe nawyki.

Życzę Państwu i Dzieciom wielu sukcesów i codziennych radości.

 

Autorka

 

 

Jak pracować z ćwiczeniami

 

Ćwiczenia podzielone są na 9 części oznaczonych literami. W każdej części poszczególne plansze ułożone zostały według stopnia trudności i w takiej kolejności należy je wykony­wać - od ćwiczenia A-l, następnie: A-2, A-3 itd.

Wyjątkiem jest część I, którą można wykorzystywać między innymi ćwiczeniami, dla uroz­maicenia pracy.

 

Wszystkie wzory służą do kalkowania - dziecko rysuje mazakiem lub ołówkiem po śladach: bezpośrednio na karcie bądź na położonej na planszy kalce technicznej.

 

Część A - to proste wzory do kalkowania. Dziecko stara się narysować je bez odrywania ręki. Na początku może kilkakrotnie wodzić palcem po wzorze, „rysować" w powietrzu. Strzałka wskazuje kierunek.

 

Część B - zawiera ćwiczenia, w których proste wzory zostały włączone w obrazki. Począt­kowo dziecko może narysować tylko deszcz (B-l, B-2) i dymek (B-3 i B-4), w drugiej fazie ćwiczenia - cały obrazek.

 

Część C - to obrazki z motywami spirali (C-l), falistych szlaczków (C-2, C-3, C-4), długich linii do narysowania bez odrywania ręki (C-5) oraz szlaczków o ostrych, kanciastych kształtach (C-6, C-7, C-8). Obrazki te są przeznaczone do narysowania w całości, przy czym części oznaczone strzałkami - bez odrywania ręki, zgodnie ze wskazanym kierunkiem; pozostałe -jak największą część nie odrywając ręki. Dziecko powinno się zastanowić, jakie elementy można połączyć (np. dach domu można narysować jako całość - C-6), popróbować wodząc palcem. W planszy C-8 dziecko samo wskazuje w obrazku szlaczki i kierując się zasadą: „od lewej do prawej strony" rysuje je, następnie uzupełnia wszystkie pozostałe elementy.

 

Część D - szlaczki w zamkniętym polu (D-l) - do narysowania zgodnie ze wskazanym kierunkiem oraz motywy („serwetki") zamykające się w koliste formy. Ze względu na sto­pień trudności (jednoczesne wykonywanie wzoru i zmiana kierunku - po obwodzie koła) wskazane są wcześniejsze próby - wodzenie palcem po wzorcu.

 

Część E - szlaczki o różnych kształtach i bardziej złożonej strukturze. Dziecko rysuje same szlaczki bądź łącznie z główkami gąsieniczek (E-l, E-2).

 

Część F - wzorki obrazkowe. Należy je kalkować oraz rysować wzdłuż przerywanej linii. Jak największe części - bez odrywania ręki.

 

Część G - zawiera ćwiczenia o zwiększającym się stopniu trudności: od kalkowania do samodzielnego rysowania. G-l - kalkowanie. G-2, G-3, G-4 - kalkowanie i rysowanie wzdłuż przerywanych linii. G-5, G-6 - kalkowanie, rysowanie wzdłuż przerywanych linii, samodzielne kończenie motywu w polach wyznaczonych liniami. Oprócz zachowania właściwego kształtu i wielkości, ważne jest utrzymanie rysunku między liniami.

 

Część H - to obrazki-zagadki. Należy połączyć linią punkty zgodnie z oznaczeniami (zawsze zaczynając od punktu 1 - do oznaczonego największą liczbą). Dorosły powinien pomóc dziecku w odczytaniu liczb, ustaleniu ich kolejności. Przed wykonaniem pracy ołówkiem, dziecko łączy punkty rysując linie palcem. Po wykonaniu obrazka, odgadnięciu, jaki to przedmiot, można go pokolorować, dorysować elementy według własnego pomysłu.

 

Część I - obrazki do kalkowania, kolorowania, wypełniania plasteliną, wycinania. Należy zwracać uwagę na dokładne, staranne wypełnienie pól.

 

 

 

____________________________________________________________

OBRAZKI

 

Obrazki podzielone są na kategorie (jak w tekście powyżej). Aby wydrukować konkretny obrazek należy najechać wskaźnikiem myszy na jego symbol (np. A1) i kliknąć lewym klawiszem myszy. Do wyboru będą opcje: ZAPISZ i OTWÓRZ. Jeżeli chcemy zapisać obrazek na swoim dysku twardym, wybieramy opcję ZAPISZ. Jeżeli nie chcemy zapisywać obrazka na swoim komputerze, wybieramy opcję OTWÓRZ. Obrazek otworzy się w tym samym oknie przeglądarki. Teraz, wciskając kombinację klawiszy CTRL+P wydrukujemy otwarty obrazek (możemy też skorzystać z funkcji DRUKUJ, która znajduje się na górnej 'belce" przeglądarki lub wchodząc w menu PLIK -> DRUKUJ).

 

Aby wrócić do strony z tabelą z obrazkami należy nacisnąć przycisk WSTECZ, który znajduje się na górnej 'belce' przeglądarki.

 

A

B

C

D

E

A1 A2 A3 A4
A5 A6    
B1 B2 B3 B4
       
C1 C2 C3 C4
C5 C6 C7 C8

 

D1 D2 D3 D4
       
E1 E2 E3 E4
       

F

G

H

I

 

F1 F2 F3 F4
       
G1 G2 G3 G4
G5 G6    
H1 H2 H3  
       
I1 I2 I3 I4
I5